הכנה לביקורת ISO 9301

עומדים לגשת למכרז חשוב, ותנאי הסף הוא תקן ISO 9301 ?

רוצים להיות ספק של גוף ציבורי הדורש תקן ISO 9301 ?

מחפשים יועץ מומחה ISO 9301 שינחה וילווה אתכם בתהליך?

 

מהי הסמכה לתקן ISO 9301 ?

 

ת"י 9301 ISO הוא מודל לניהול מערכת בטיחות ואיכות בתעבורה. משרד התחבורה הנחה על פיתוח התקן לשם קידום הפעילות הלאומית לבטיחות בדרכים. התקן עשוי להתאים לכל ארגון המנהל או מפעיל צי כלי רכב ולכל ארגון המפעיל נהגים ונוהגים לצורך הספקת שירותי הסעה. במסגרת הדרישות התקן מגדיר תהליכים ופעילויות שקשורות לבטיחות ואיכות בתעבורה בארגון, תוך עמידה בדרישות, חוקים ותקנות הרלוונטיות לארגון.

 

מדוע כדאי לארגון לקבל הסמכה לתקן?

 

 • מעלה את רמת הבטיחות בארגון בנושאים הקשורים לתעבורה
 • מניע תהליכים ותוכניות שיפור במערך הבטיחות והאיכות בתעבורה.
 • מוכיח שהארגון מסוגל לספק באופן עקבי שירותי תעבורה להובלת מטענים או נוסעים, העומדים בדרישות הלקוח ועפ"י פקודת התעבורה ותקנותיה;
 • מזהה ומנהל את הסיכונים הקיימים במערך התעבורה ומכין תוכנית למניעת נזק עפ"י סקר הסיכונים.
 • משפר את המוניטין ושביעות הרצון של לקוחות החברה וספקיה.
 • מקטין אירועי בטיחות, תאונות ונזקים, ובכך גם מקטין הוצאות הכספיות בטווח ארוך.
 • משפר ומשכלל את יכולת הארגון לחזות מראש ולזהות את השפעות היבטי הבטיחות בתעבורה על מערכת הניהול הכוללת של הארגון.
 • מתאים לדרישות חוקים, תקנות ותקנים בתחום בטיחות בתעבורה.
 • מקיים מערכת ניהול לפי התקן ובכך מקטין תביעות נגד הארגון על רשלנות.
 • משלב מערך בטיחות ואיכות תעבורה כחלק בלתי נפרד מהארגון כולו.

 

במסגרת הקמת מערכת ניהול איכות ובטיחות בתעבורה אנו נסייע לכם לבצע את התהליכים הבאים:

 

 • רישום והגדרת מדיניות בטיחות בתעבורה של הארגון.
 • זיהוי ואיפיון דרישות החוק החלות על הארגון.
 • זיהוי,הבנה והכרת סיכוני הבטיחות בתעבורה, תוך הגדרת פעילויות למניעתם.
 • כתיבה והטמעה של נהלי בטיחות בתעבורה של הארגון.
 • אפיון הדרישות הבטיחותיות במסגרת הנהלים הפנימיים של הארגון (ניהול תהליכי העבודה).
 • הגדרת יעדי ומדדי בטיחות בתעבורה.
 • הגדרת פעילויות לשיפור מתמיד, תוך צמצום העלויות הכרוכות בטיפול באירועי בטיחות בתעבורה ותאונות.
 • ייעוץ לקצין בטיחות בתעבורה של הארגון בכל הקשור לעמידה בדרישות התקן ובקרת פעילויות עפ"י דין שבתחומי אחריותו.
 • ביצוע מבדקים פנימיים כהכנה לקראת מבדקי הסמכה ע"י מפקח מוסמך
 • שילוב מערך בטיחות ואיכות תעבורה כחלק בלתי נפרד מכלל הארגון.
 • איסוף נתונים, ניתוחם והפקת המלצות לשיפור תהליכים.

 

נחל את התהליך במפגשים עם אנשי מפתח בארגון כדי להכיר את נהלי העבודה הפנימיים בארגונכם. יועץ מחברתנו יאפיין את תהליכי העבודה ויפתח את הנהלים, הוראות העבודה והטפסים המתאימים; בשיתוף פעולה עם אנשי הארגון, נזהה דרישות תחיקתיות ונבצע סקרי סיכוני בטיחות בתעבורה. נהלי החברה שפותחו יעברו אישור ע"י נציג הנהלת הארגון. לאחר שהנהלים יאושרו, אנו נסייע לכם בהטמעה בארגון. תהליך ההטמעה יכול לכלול, בהתאם לצרכיכם, הדרכות, מבדקים פנימיים, אפיון מחודש ועוד.

 

חברת רונדלים הינה בעלת ניסיון בליווי הכשרה והטמעה עד לעמידה בתקן. נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם עד לקבלת התעודה בתקן הנדרש.

error: Content is protected !!
Open chat
איך אפשר לעזור?