שירותי פיקוח ושינוע חומ"ס

אלפי מובילים מבצעים שינוע של חומרים מסוכנים, אשר אין דרך אחרת להובילם. הטיפול בחומרים אלה דורש משנה זהירות וכל טעות עלולה להיות הרת אסון לנהג, למשתמשי ההכביש ולסביבה כולה.

תחום שינוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) הנו תחום מורכב, הכולל בתוכו לא רק את הליך השינוע עצמו אלא גם תהליכי הכנת משלוחי חומ"ס במפעלים והתייחסות לאריזות ולכלי קיבול בהם הם מובילים. תחום זה כולל הובלת חומ"ס באופני שינוע מגוונים, כגון הובלה בכבישים וברכבות, בים ובאוויר. הדרישות להובלת חומרים מסוכנים מופיעות בחקיקה הלאומית הרלוונטית, ובהסכמים הבינלאומיים באם מדובר בשינוע של חומ"ס שחוצה את גבולות המדינה הספציפית או המתבצע במרחב האווירי או הימי הבינלאומי. בין משאבי המידע החשובים בנושא שינוע חומ"ס:

 • ספר המלצות האו"מ בנושא שינוע חומ"ס, מהדורה 17 (הספר הכתום)
 • הסכם ADR 2011 (מוזכר בחקיקה הישראלית העוסקת בשינוע חומ"ס)
 • MSDS on the Internet (בגליונות בטיחות, ראו סעיף 14 המציין את סיווג החומר להובלה)

הגדרות ומושגים

 • מיכלית – רכב המיועד להובלת נוזלים, גזים, אבקות או גרגירים שעליו מורכב מיכל קבוע – אחד או יותר – וכולל אביזרי רתימה לאבטחת המכלים, בהתאם לצורך.
 • מיכל נתיק – מיכל הנישא על גבי רכב – שאינו מיכל קבוע, מכולת מיכל או מיכל נייד (איזוטנק) – והקיבולת שלו גדולה מ – 450 ליטר.
 • מיכל נייד – מיכל המותאם להובלת חומ"ס בים, ביבשה וכו', בקיבולת של יותר מ- 450 ליטר, והמיועד להובלת חומרים מקבוצת סיכון 3-9. בדרך כלל מעמיסים את המיכל ומסירים אותו מעל לרכב עם המטען בתוכו.
 • מכולת מיכל – מיכל נייד המורכב בתוך מרכב של מכולה, בקיבולת מעל ל- 450 ליטר, המיועד להובלת גזים, נוזלים, אבקות וגרגירים.
 • מיכל קבוע – מיכל בעל קיבולת של יותר מ- 1,000 ליטר, המחובר באופן קבוע לרכב או מהווה חלק אינטגרלי של מרכב הרכב.
 • חומר מסוכן – על פי חוק שירותי הובלה: "חומר דליק, לקיח, נפיץ, מחמצן, מאכל, מידבק או רדיו-אקטיבי, או גז דחוס או מונזל; וכן כל חומר אחר שבהובלתו הוא עלול להיות מסוכן לבריאות האדם". ובתקנות שירותי הובלה: כהגדרתו בחוק, שהוא חומר מן החומרים המפורטים ב'ספר הכתום', או שסווג כל על פי קריטריונים המפורסמים בספר.

 המטרה: מניעת תקלות

משרד התחבורה מייחד לנושא זה תשומת לב וקובע תקנות ומגבלות מחמירות למתן היתרים. נוסף על הדלקים (בנזין, סולר, נפט, זפת, מזוט) וגז, מובילות המשאיות גם כימיקלים רעילים או נפיצים וחומרי נפץ לשימוש אזרחי.

 • שינוע חומרים מסוכנים בכבישי הארץ מוסדר בתקנות שירותי הובלה, שעל פיהן חייב כל מוביל של חומרים מסוכנים ברישוי ובהיתר מיוחד לרכב ולנהג, המונפקים על ידי אגף המטענים במינהל היבשה. לקבלת ההיתר נדרשת בדיקה תקופתית של הרכב במעבדה מוסמכת של הטכניון או מכון התקנים.
 • על הנהג לעבור קורס מיוחד לפי סוג החומר המסוכן שהוא מוביל, במתכונת שנבנתה בהתאם לתקנות בינלאומיות, וכן השתלמות ריענון אחת לשנתיים.
 • על הנהג להיות בעל ותק מוכח בנהיגה בסוג רכב זה והיעדר הרשעות פליליות ועברות תעבורה.
 • הנהג חייב להצטייד בשטר מטען ובכרטיס בטיחות המפרט את סוג החומר, את הסיכונים הנובעים מהובלתו והוראות למקרה תקלה.
 • על הרכב יש להציג שלטים המתריעים על סוג המטען, קוד להפעלת חירום ומספרי טלפון להתקשרות במקרה חירום.
 • הנהג חייב לשאת ציוד מגן אישי לפי קבוצת הסיכון של החומר, והחומר המסוכן חייב להיות מאוחסן באריזה המתאימה לתקינה הבינלאומית.
 • במטרה למזער את פוטנציאל הנזק, נאסרה תנועת רכב המוביל חומרים מסוכנים באזורי מגורים, בקטעי דרך קריטיים כמו נתיבי איילון ואזור הכנרת ובצירים ראשיים אחרים בשעות השיא. שינוע חומרים מסוכנים למקומות שבהם התנועה מוגבלת מחייב קבלת היתר מיוחד ותיאום עם משטרת ישראל. 

סוגי חומרים מסוכנים

 1. חומרים מתפוצצים 1.5 (דרגות 1.4-1.6)
 2. חומרים מתפוצצים
 3. נוזלים מתלקחים
 4. גזים מתלקחים
 5. חומרים רדיואקטיביים (דרגות 1-3)
 6. חומרים מאכלים (קורוזוביים)
 7. גזים לא רעילים ולא מתלקחים
 8. זהירות! חומרים מדבקים
 9. חומרים רעילים
 10. חומר בקיע
 11. חומרים וחפצים מסוכנים אחרים
 12. חומרים מתלקחים אחרים
 13. נתון להתלקחות עצמית
 14. גזים רעילים
 15. חומרים מחמצנים
 16. מסוכן במגע עם מים
 17. פראוקסידים אורגניים
 18. חומרים מותכים

דרישות להובלת חומרים מסוכנים

צוות בינמשרדי, שהוקם במטרה לבחון דרכים לשיפור הבטיחות והביטחון בהובלת חומרים מסוכנים ובחינת תרחישי איומי "טרור על", המליץ – לעדכן את דרישות החובה של משרד התחבורה בנוגע לחידוש רישיון מוביל לעוסקים בהובלת חומרים מסוכנים, ואת דרישות המשרד להגנת הסביבה בנוגע להיתר רעלים.

המלצות הצוות הבינמשרדי שאושרו מחיבות היערכות לתפעול:

 • מוקד מבצעי שמנהל מערכת שליטה ובקרה בשביל חברת ההובלה ומקושר דרך מערכת איכון לכל כלי הרכב שברשותה בעת שהם מובילים חומרים מסוכנים
 • מוקד מבצעי שעושה שימוש במערכת השליטה והבקרה האמורה לצורך טיפול באירוע חומרים מסוכנים, או חשש לאירוע כזה, וזאת בהתאם לנוהל החירום של בעל רישיון המוביל

בקובץ המצורף עומדות לרשותך הנחיות כלליות להיערכות, הכוללות לפי סדר זה:
דרישות למערך שליטה ובקרה, פירוט התגובה לאירוע חומרים מסוכנים ומפרט לנוהל חירום. עליך להיערך בהקדם לעמידה בדרישות, לערוך תרגולת לוידוא המבצעיות של המוקד ויישום נוהל החירום ולדווח לחתום מטה בהשלמת ההיערכות.

חידוש רישיון המוביל, להובלת חומרים מסוכנים, מותנה בקיום כל הדרישות.

 

דרישת חובה לביצוע ריענון לקורסי אחראי בטיחות לשינוע חומרים מסוכנים

באגף המטענים והמל"ח (משק לשעת חירום) הוחלט ליישם, החל מתאריך 01/03/2012  את דרישות החוק בדבר קיום ריענון לבעלי הסמכה כאחראי בטיחות לשינוע חומרים מסוכנים. הריענון יתבצע אחת לשנתיים ויכלול קורס בן 8 שעות אקדמאיות במכללה או מוסד מוסמך.
בשל החשיבות הרבה אותה מייחס אגף המטענים והמל"ח להעלאת הרמה המקצועית והבטיחותית של בעלי ההסמכה ובתוקף תקנות 12 (ג') ו-23 (א'), הוחלט ליישם את החוק הקובע כי בעלי תפקיד זה יעברו ריענון אחת לשנתיים. הריענון חשוב נוכח עדכונים תורתיים וחוקתיים המשתנים מעת לעת. 

מבנה הריענון

ריענון ההכשרה ימשך כ- 8 שעות ויכלול את הנושאים הבאים:

 • חלק ראשון (2 שעות) – עדכוני נהלים וחקיקה
 • חלק שני (2 שעות) – עדכונים מקצועיים של חומר תורתי
 • חלק שלישי (4 שעות) – נושאי אחריות משפטים 

ביצוע ההשלתמות הינו תנאי לחידוש ההסמכה כאחראי בטיחות לשינוע חומרים מסוכנים.

לאחראי שינוע חומרים מסוכנים שלא ביצע ריענון בתום חצי שנה מיום פקיעת תוקף הסמכתו תבוטל ההסמכה . ההסמכה תחודש רק לאחר ביצוע קורס בסיסי מחדש.

 

נוהל ADR – דרישות תכנון לרכב המוביל חומרים מסוכנים

מטרת הנוהל לסייע ליצרן הרכב, המוביל, קצין הבטיחות ויתר הגורמים השונים המעורבים בתהליך בהבנת הוראות החוק הישראלי והתקנות הבינלאומיות עליהן הוא מתבסס על מנת לקבוע את סוג הרכב הנדרש להוביל חומרים מסוכנים.
המבקש אישור לרכב להובלת חומרים מסוכנים ימלא שאלון לגבי כל כלי רכב עבורם מבקשים את האישור.
בעת בקשה לרישיון מוביל להובלת חומר מסוכן – לצורך קבלת רישיון להובלת חומר מסוכן, נדרש מהמוביל להציג את טופס בדיקת האחראי בטיחות לרכב המוביל חומר מסוכן כשהוא מלא וחתום על ידי קצין הבטיחות אשר הוסמך כאמור לתחום הובלת חומרים מסוכנים ובו בין היתר מצוין סוג מערכת ה- ADR אשר הותקנה ברכב והמתאימה לקבוצות החומרים המסוכנים אותם יובל ברכב. 

 

error: Content is protected !!
Open chat
איך אפשר לעזור?